Logo

IBEXIA s.r.o.
Sládkova 372/8
Moravská Ostrava
720 00 Ostrava

IČ: 044 19 511

tel.: +420 602 166 235

e-mail: info@ibexia.cz

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zpracování dokumentace v oblasti BOZP dle požadavků právních a ostatních předpisů, která je uzpůsobena potřebám klienta

Interaktivní školení vedoucích a řadových zaměstnanců

Objasňování příčin a okolností pracovních úrazů

Kontrolní činnost na pracovišti nebo staveništi

Zastupování při jednání a kontrolách státních orgánů správy (OIP, HZS, KHS)

Zprostředkování revizí vyhrazených technických zařízení

Externí audit v oblasti BOZP a PO

Jaká je úroveň Vašeho systému BOZP a PO?

Obstojíte u kontroly státních orgánů správy?

Pokud si nejste jisti, využijte naše služby:

Provedení externího auditu za účelem ověření, zda Váš nastavený systém BOZP a PO je funkční a splňuje aktuální požadavky právních a ostatních předpisů ve Vámi vybrané oblasti: • Bezpečnost a ochrana zdraví • Hygiena zdraví • Požární ochrana • Vyhrazená technická zařízení

Nezávislé posouzení s návrhem opatření k odstranění zjištěných neshod, příp. doporučení ke zkvalitnění systému BOZP a PO

Požární ochrana

Zpracování dokumentace v oblasti požární ochrany dle začlenění provozovaných činností

Interaktivní školení vedoucích a řadových zaměstnanců, příp. preventivních požárních hlídek

Provádění preventivních požárních prohlídek

Zprostředkování vybavení pracoviště věcnými prostředky požární ochrany

Koordinátor BOZP

Zpracování plánu BOZP, příp. oznámení o zahájení prací

Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy i realizace stavby